Kozijnen subsidie 2020

De afgelopen tijd is de overheid druk bezig geweest met het terugdringen van het aantal subsidies en premies. Vroeger kon je voor vrijwel alles wel een subsidie krijgen. Helaas dit kostte de overheid veel geld en als iedereen op een of andere manier subsidie kan krijgen dan gaat de gedachte er achter ook wel een beetje verloren. De vraag is natuurlijk of er nog subsidies te krijgen zijn die relateren aan kozijnen en hoe werkt dat dan verder, we helpen u graag op weg..

Goed nieuws; Kozijnen subsidie 2020 is er

De overheid geeft sinds 2 september 2019 subsidie voor energiebesparende maatregelen aan uw woning. Maar heeft u daar ook recht op? Door veel voorwaarden en opties is dat ingewikkeld om uit te zoeken.

Alleen energiebesparende maatregelen worden nog grotendeels ondersteund. Ben je van plan om te investeren in nieuwe kozijnen voor in je woning? 

Voorwaarde is vaak dat u een tweetal energie besparende maatregelen uitvoerd (laat uitvoeren). Maar dan is een subsidie van 20% op het geheel met een max van 10.000 euro heel goed mogelijk.

Het kan zo zijn dat er in uw gemeente of provincie nog directe subsidies worden verstrekt. Het verstrekken van subsidie is immers lang niet altijd een landelijke aangelegenheid meer; ook lokale overheden kunnen een subsidie verstrekken. Op www.energiesubsidiewijzer.nl (een website van de overheid) vind u alle actuele lokale subsidieregelingen per gemeente.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Als er een kozijnen subsidieregeling van start gaat, is hierbij vaak ook duidelijk aangegeven hoe men gebruik kan maken van die subsidie. Vaak zijn hier aanvullende regels aan verbonden waarmee tijdens de bouw rekening moet worden gehouden, dus let daar goed op.

Als er daadwerkelijk subsidie aangevraagd kan worden, is het belangrijk dat je allereerst uitzoekt wat de specifieke voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een kozijn subsidie en hoeveel er nog in het subsidiepotje zit. Het is zonde als je subsidie wilt aanvragen en er vervolgens achter komt dat die verbouwing om een of andere onbenullige reden niet onder de regeling valt en er dus geen subsidie verstrekt kan worden.

Ook komt het – helaas – regelmatig voor dat mensen vol goede moed met een verbouwing beginnen en na de verbouwing blijkt dat de pot voor de subsidie leeg is. Om dit soort ongemakken te voorkomen kun je het project en de subsidieaanvraag dus het beste maar goed voorbereiden. Meestal gaat de aanvraag via het e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Doe het niet alleen voor de subsidie

Je leest dit stuk waarschijnlijk omdat je een manier zoekt om te besparen op nieuwe kozijnen. Maar vergeet niet dat niet alleen de subsidie je voordeel oplevert. Nieuwe kozijnen die beter isoleren dan de oude kozijnen leveren sowieso voordeel op.

  • Het energieverbruik zal behoorlijk dalen, wat uiteraard ook weer resulteert in lagere energiekosten. Zeker met de hoge energieprijzen kan dit zeer aantrekkelijk zijn en kan het je honderden euro’s per jaar schelen.
  • Je huis wordt veel stiller
  • Je hebt geen tocht meer waardoor het gehele wooncomfort stijgt
  • betere mogelijkheid om te ventileren (een vergeten iets)

Wanneer je de exacte kosten wilt weten en hoe de Kozijnen subsidie 2020 daarbij helpt, van jouw kozijnen kun je eenvoudig en snel kozijn offertes aanvragen.