Gealan Duitse kwaliteitskozijnen

Reeds in 1995 hebben we kwaliteitsbeheer ontwikkeld en ingevoerd conform de internationale norm DIN EN ISO 9001. Dat betekent enerzijds een continue bewaking en optimalisering van de stabiliteit en effectiviteit van onze bedrijfsprocessen.

Anderzijds vindt zowel een voortdurende verdere ontwikkeling plaats conform de eisen en verwachtingen van onze klanten, partners en medewerkers evenals een regelmatige controle door interne en externe auditors.

Kwaliteitsrichtlijnen van GEALAN:

  • Onze kwaliteitsrichtlijnen gelden binnen de gehele onderneming voor alle medewerkers, leveranciers, producten, processen en diensten.
  • Kwaliteit is voor ons de voorwaarde voor klanttevredenheid en een blijvend succes.
  • Kwaliteit wordt voortdurend verder ontwikkeld.
  • Onze kwaliteitseisen worden bepaald door onze klanten en de eisen van de markt.
  • Onze kwaliteitsdoelen worden gepland, gemeten, gecontroleerd en regelmatig ter discussie gesteld.
  • Het bereiken van de kwaliteitsdoelen wordt veiliggesteld door informatieverstrekking, training en bijscholing van onze medewerkers.